Nên chọn chức năng Earth fault relay hay Earth leakage relay cho bảo vệ

Về cơ bản thì Earth Fault Relay (EFR) hay Earth Leakage Relay (ELR) đều có chung phương pháp là đo tổng dòng 3 pha và so sánh với dòng trong dây trung tính. Tuy nhiên EFR thường được dùng để đo các dòng sự cố chạm đất lớn, còn ELR được dùng để đo dòng rò xuống đất nhỏ hơn (khoảng từ 30mA đến 3A).

banner

New Reviews

4.2
Công cụ tính toán, cài đặt rơ le quá dòng & chạm đất

Công cụ tính toán Công cụ tính toán, cài đặt rơ le quá dòng & chạm đất

4.2
4
Tính toán tải, tiêu thụ điện năng của tủ bảng điện

Công cụ tính toán Tính toán tải, tiêu thụ điện năng của tủ bảng điện

4
3.2
Bảng tính toán tổn thất điện áp và kích thước cáp

Công cụ tính toán Bảng tính toán tổn thất điện áp và kích thước cáp

3.2

Nên chọn chức năng Earth fault relay hay Earth leakage relay cho bảo vệ

Về cơ bản thì Earth Fault Relay (EFR) hay Earth Leakage Relay (ELR) đều có chung phương pháp là đo tổng dòng 3 pha và so sánh với dòng trong dây trung tính. Tuy nhiên EFR thường được dùng để đo các dòng sự cố chạm đất lớn, còn ELR được dùng để đo dòng rò xuống đất nhỏ hơn (khoảng từ 30mA đến 3A).

Bảo vệ hồ quang trong tủ điện quan trọng đến mức nào?

Trong những năm gần đây, người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự nguy hại của hồ quang điện đối với thiết bị điện và đặc biệt là những tai nạn đối với con người khi thiếu trang thiết bị đầy đủ để ngăn ngừa và bảo vệ. Hồ quang điện là một dạng giải phóng năng lượng