Tag "MCC"

Tủ điều khiển 0 Bình luận

Phối hợp các thiết bị (coordination) cho khởi động động cơ.

Như chúng ta đã biết, động cơ không đồng bộ 3 pha là loại động cơ được sử dụng nhiều nhất trong thực tiễn, nó là động cơ chủ lực